Kemiske Speciallæge Peelinger - Lægefaglig Service

Gå til indhold

Hoved menu:

Kemiske Speciallæge Peelinger

Behandlinger

Behandlinger

 © 2013 Vibeke Kassis
Hudforyngelse  og    – reparationer

Kemiske Speciallæge Peelinger

Procedurebeskrivelse til overfladiske og mellemdybe kemiske peelinger (P)

Dybden ved kemiske peelinger :  

 Overfladisk, meget let : Påvirker huden ned til stratum spinosum (epidermis)
 Overfladisk, let           : Påvirker huden i  hele epidermis
 Mellem dybt               : Påvirker huden til øverste i  dermis reticulare
 Dybt                           : Påvirker huden til midt i dermis reticulare

Klassifikation af de her anvendte kemiske peelingsmidler :

Overfladisk  meget let : TCA 10-20%, svag AHA/GHA(10-50%), BHA(0,5%),  Tretinoin (0,05-0,1%)
                              let : TCA 20-30%, AHA/GHA 70%
               Mellemdybt :  TCA 30-40%,

                                     AHA/GHA 70% + TCA 35% (Coleman),
                                     Kryo + TCA 35% (Brody)
                                     Evt. Jessner opl.(Resorcinol+Salicylsyre+Mælkesyre i alkohol)
                                     +  TCA 35% (Monheit)

PRODUKTERNE :

AHA
: Alfa-hydroxy-acid (syre) fra frugt- og mælkesukker,

GHA : Glycol-hydroxy-acid (syre), de  kan dannes af mikroorganismer.

De opløses i alkohol. De kan/skal neutraliseres med vand.

Virker keratinolytisk og stimulerer stratum germinativum (celledannende lag i epidermis) og
fibroblaster ( bindevævsdannende celler i dermis). De har anti-inflammatorisk og anti-oxidant effect.
Effekten er bl.a. afhængig af midlets pH-værdi, styrke og varigheden på huden (tid).
Anvendes fra 20% - 70% koncentrationer.

Om peelingproduktet GHA :  Kan anvendes næsten til hver hudtype og hudfarve samt på ethvert hudområde. Appliceres med 1-3mg / cm2 på max. 20 sek. ("full face"),  hurtigt og ensartet med en stor vatapplikator ( gyn. vatpind ) eller bred pensel og forbliver på huden, som ønskes behandlet.


BHA :
Salicylsyre. Ofte til overfladiske meget lette P. BHA giver sjældnere pigmentfejl.

                                                                                                              
Indikations- og peelingsbehandlings  eksempler med AHA og GHA :

Tilstand            Område    Styrke      Tid              Hyppighed       Antal behandlinger

Fotoskade  
       Ansigt        50 %      5 min.           1 x / uge           Mindst 4uger (beh)


Rynker(overfl)    Ansigt        50 %       3 min
            1 x / uge                        ?
 (ikke buffret)                        70 %        øges           1 x / mdr.                      ?

Melasma           Ansigt    1.  10% / nat i 2 uger  & SPF 15 om dagen    14 dage (1.del)

 (syre lotion)                     2.  50%        3 min ?          1 x / mdr.                i 3 mdr. (beh)

Acne                  Ansigt         70%     2 – 8 min.        1 x / mdr.                       6 – 8 beh.

Acnear (atrof.)    Ansigt         70%     2 – 8 min.        1 x / mdr.                         > 6 beh.
                                            
Strækmærker Abd., lår      20%                             1 x / dag                           ?

                                      + cr.Tretinoin 0,05%          1 x / dag                        12 uger


Pseudofolliculitis barbae

( indgroet hår )                      50%     3 – 5 min.       1 x / uge                Mange uger (beh)
TCA : Trikloreddikesyre ( uorganisk krystalinsk stof, der opløses i sterilt vand til den koncentration, du ønsker. (Til fremstilling af en 25% opl. anvendes 25g af TCA USP(BP) krystalinsk stof, opløses i en lille mængde vand og tilsæt vand til du har et totalt volumen på100ml.) TCA er stabilt ved rumtemperature og i køleskab. Det er ikke lysfølsomt. Vandopløst TCA har en hyldevarighed på 6 mdr.Overfladisk  P                    10 – 25 %       (35 % til aktiniske keratoser)  ofte i 2 min.
                                                                                                  (ser spraglet hvidt frost)

Medium – dyb  P               35 – 50 %                                                            i 2-3 min.
                                                                                                  (ser  hvidt frost)


Indikationer:  Solskadet hud ( uregelmæssig og tynd, ofte løs hud ), godartede hyperpigmenteringsforstyrrelser, lentiges, melasma, aktiniske keratoser, fine overfladiske rynker,  acne ( ikke atrofiske ar), rosacea, strækmærker, seborrhoiske keratoser.

 Overfladisk, meget let P  (serie med flere beh., alle hudtyper) :
                  Melasma, aktiniske benigne lentiges. Overfladisk hudopstramning
                  Acne vulgaris (opløser comedoner)
                  Forbehandling til 5-FU behandlinger

 Overfladisk, let P (forsigtigt, især ved hudtype IV – VI)  :
                  Aktiniske keratoser
                  Aktiniske benigne lentiges
                  Acne vulgaris
                  Melasma (dybere end ovenfor)
                  Fortykket epidermis, f.eks tynde seborrhoiske keratoser o.lign.

 Mellemdyb P ( ikke til hudtyperne IV-VI ) (ofte kombinations P) :
                  Aktiniske keratoser
                  Rynker (Glogau type II og III)
                  Melasma (dyb)
                  Aktiniske benigne lentiges
                  Seborhoiske keratoser
                  Hudopstramning

Kontraindikationer :  Kontaktdermatitis eller anden hudsygdom på området, bl.a. infektion; graviditet, amning, allergi eller intolerance over for AHA, Glycolsyre, BHA eller TCA. Klienter (kl), der tager medicin, som kan gøre huden lysfølsom (medicinen skal have været seponeret i mindst en uge). De kan øge hudens lysfølsomhed (sollys, UV-lys). Efter behandling med Isotretinointabletter ( cyklisk A-vitamin ) skal der gå 6 -12 mdr. Efter operation på området skal der gå mindst 3 mdr. (6-12mdr) før mellemdyb P .
Forsigtighed ved kl med tidligere Herpes Simplex infektion i området (gives profylaktisk tabl. Aciclovir 4 dage før og 14 dage efter hver P), tidligere X-ray behandling i hudområdet (ødelagte talgkirtelepitelceller) kan forsinke reepitaliseringen), tidligere fået "face lift" eller " brow lift", rygere ( nikotin nedsætter blodgennemløbet til huden).

Komplikationer / bivirkninger :  Sjældne blot du ikke bruger for stærk en koncentration af midlet, behandling for længe af gangen og for hyppigt.Ofte forbigående hyperpigmentering (pigmentfejl), hudirritation (svie, brænden, kløe), sår. Meget sjældent  infektion og ar. – Irritationsgenerne kan evt. mindskes ved lokal påføring af Strontiumnitrat 20% med 70% Glycolsyren.Evt. forbehandling (priming) til mellemdyb peeling :


Især hos klienter med hudtype III-VI bør man bruge UV-beskyttelse, f.eks. P20  (med  både UVA- og UVB filtre, SPF på 15 eller derover) dagligt, gerne i 2-4 uger før start af P.
For at fremskynde healing efter TCA P  og at give en mere ensartet og intens "frosting"(peeling) kan gives lokalbehandling med cr. Tretinoin 0,02-0,1% dagligt om aftenen 14 dage før P.
Blegecreme med hydroquinon 4-8% dagl. 6 uger kan startes før P hos hudtyperne  III-VI. For at mindske hævelse kan på behandlingsdagen gives tabl. Prednison 40mg dagl i 2 dage, derefter 20mg dgl. i 3 dage.


Bemærk :   
Aldrig mere end eet peelingsmiddel på behandlingsbordet af gangen ! Ved brug af flere P midler i samme séance må det andet P middel og dets beholder stå på et andet sted.
Enngangs plastic cylindre,  "beakers". De skal være tydeligt mærket med navn (indhold ), koncentration/styrke, opløsningsmiddel, opløsningsdato, opløst / blandet af hvem, lot/batchnr., exp.dato,.
Aldrig bruge en opløsning direkte fra den flaske, hvor den er opbevaret !

Aldrig lægge brugte "swabs" (desinfektionsservietter) på behandlingsbordet  ved bunken med de rene gaze- og tissuesstykker.

Aldrig flytte/passere en flaske/beholder med peelingsmiddel over klientens ansigt.

Aldrig placere et peelingsmiddel, hvor klienten kan skubbe til det, når kl skifter stilling.

Brug en bred flaske med en bred åbning, som ikke nemt tipper over, når nogen skubber til arrangementet.

Altid have en  engangssprøjte, f.eks. 5ml, parat med rent normalt saltvand (ampul til opløsning af "Botox"). Hvis TCA eller AHA midlet skulle komme ind i et øje skal øjet straks skylles, overflydes med saltvandet fra sprøjten ( uden kanyle ) !


Behandlingsvejledninger (Peelingteknik) :

1.  Klienten (kl) skal have skriftlig og mundtlig information om behandlingen og dennes konsekvenser. Behandlingen  vil først kunne starte efter der er givet  betænkningstid og kl har givet sit samtykke (mundtligt).

2.  Udføres evt.en test (lappeprøve) på underarmen : Påfør produktet to steder ( á ca. 1 x 1 cm2) og dæk det til med et stykke Tegaderm eller lignende occluderende (gennemsigtigt) materiale. Opstår hudirritation med kløe / svie rødme og evt. hævelse og små blærer i  løbet af 24 timer tages begge prøver af. Uden synlig eller mærkbar hudreaktion tages kun den ene test af, nr. 1. Efter 48 timer tilses og aftages test nr. 2. Hvis du da ser de nævnte hudreaktioner, skal produktet ikke anvendes.


3.  Tag foto af behandlingsstedet på huden  før du starter og sikre dig at fotokvaliteten er ok.

Frugtsyre / Glycolsyre ( AHA / GHA)  :

4.
Gennemfør punkterne 1-3 og sikre dig at kl ligger/sidder afslappet.

5. Rens huden med rent vnad, bl.a. for at undgå evt. neutralisering af peelingsmidlet fra fedtet hud.

6. Evt. har du beskyttet huden ved mundvige, næsefløje, med.+ lat. øjencanthus, nasolabialfurer og undersiden af ørelobulus med vaselin eller en neutral fed crème eller salve.

7. Evt. øjenskjold, beskyttelsesbrille og hårbånd ved behandling i ansigtet

8. Du er parat med store og små vatpinde, to brede bløde pensler, tøjservietter og eller gazestykker til aftørring af  "forkerte steder ", peelingsmidlet, neutralisationsmidlet, applikatorer ( en bred pensel eller vatpinde ), små flade skåle til midlerne som er fyldt i  ( kun ét peelingsmiddel på bordet af gangen !), flere små og enkelte store håndklæder, bløde tissue, flere små svampe ( der kan vaskes i opvaskemaskinen)  og et stopur. Altid have en Epipen i nærheden. OG ampuller med sterilt isotonisk saltvand ( som du bruger til opløsning af "Botox" ), flere 5 ml éngangssprøjter, som hurtigt kan fyldes med isotonisk sterilt saltvand ( parate til evt. øjenskylninger)

9. AHA / GHA påføres med fine og ofte lette  "skrubbende" , gnidende bevægelser i begge (flere) retninger,  hurtigt i hele ansigtet (full face behandling) på mindre end 20 sekunder med en bred pensel, to vatpinde samtidigt eller en  stor bomuldspind ( evt. en tungespatel med flere lag gaze omkring ) eller  et stykke sammenfoldet gaze ("wisker")
10. I en lille flad skål, ikke af stål eller metal,  helst af glas hældes ganske lidt af peelingsvæsken, ca. 2-4 ml, lige nok til at gennemvæde gazestykket, dog må det ikke dryppe.

11. Stopuret startes !  Tiden overholdes nøjagtigt efter skema ( midlets styrke, indikation, hudområdet og dets beskaffenhed ).

12. Hurtigt, når stopuret ringer, neutraliseres peelingsmidlet af flere små våde svampe med  rigeligt rent alm.vand indtil al syre er fjernet. Grundigt i furer og rynker  - og brug flere våde svampe.

13. Tør huden med flere små bløde håndklæder eller tissuestykker

14. Huden bør beskyttes med en god neutral crème, f.eks. essexcreme.Et effectivt solbeskyttelsesmiddel ( SPF > eller lig 15 ), f.eks. P20 og helst et fysisk ( bredskygget hat, UV- absorberende tøj ) skal anvendes hver dag i 1-2 mdr. efter hver P behandling, også selvom der ikke er sol på himlen (reflektioner og ofte tyndt skylag). Ved brug af et organisk (kemisk) solfilter f.eks. P20 lotion, bør man ikke føst bruge ezzexcremen eller en anden creme. BareMinerals med factor 15 vil kunne bruges over en crème, hvor huden efter cremepåsmøring forsigtigt har fået aftørt evt. cremerester. Smør ikke mere creme på end der kan være i huden.


15. Hjemme må kl ikke skrubbe, gnide, pille eller kradse i de behandlede hudområder. Du må ikke hive hudflagerne af. 

GHA findes i cremer til selvbehandlinger ( ca. 8%)

TCA : Punkt 1-9 + 14-15: Efter 2-3 min. med svie og fremkomst af "Icing Effect" neutraliserer TCA sig selv.

Kombination medium – deep peeling (GHA 70% + TCA 35% (50%), sædvanligvis som en enkelt procedure og kun til et eller ganske få og mindre områder til fjernelse af, f.eks. aktiniske keratoser, fine rynker, pigmentforstyrrelser, visse ar . Behandlingen kan gentages hver 6. eller 12. måned.


GHA kan appliceres samtidigt med TCA (mellem-dyb peeling) :

Punkterne 1 – 12 gennemføres, 70% GHA er blevet appliceret og neutraliseret efter 2 min.

16.  Huden, som nu er tør, påsmøres Dolocupincrème (4% lidokain ) på udvalgte områder i ansigtet + occlusion ("køkkenfilm") i 10 min.


17.  Aftør bedøvelsescremen med blød gaze eller blød tissue

18.  Nu skal huden igen renses ( vand).19.  35% TCA pålægges hele ansigtet (evt. med 50%, da kun på udvalgte

                  steder). Applicer først på de mindst sarte områder som panden, siden af kinderne og
                  halsen. Gå derefter centralt. Ved gentagen applikation vælges en lidt anden
                  områderækkefølge for ikke at påvirke de samme steder for meget.

20.  Følg klientens "klager", ømhed og smerte, den vil langsomt klinge af, huden bliver

                  rødlig og sart. TCA-peelinger skal ikke neutraliseres, reaktionen standser af sig selv i
                  løbet af 2-3 min.

21.  Afvaskes med rigeligt alm. rent vand efter 2 min eller mindre tid.


22.  Evt. følge punkt 13 her.


Rynker omkring øjne og mund kan forbehandles med botox, mindst 6 uger  før de samme hudområder peeles.

Når du behandler omkring øjnene tilrådes en assistent af være opmærksom på evt. tåredannelse, som hurtigt bør tørres op, både medialt og lateralt for øjet.

Ved peeling af et nedre øjenlåg anbefales behandleren at stå bag ved kl. Kl bedes se tilbage op over hendes/hans eget hoved. Der peeles indtil 3 mm fra øjenlågskanten.TCA peeling
eksempler :    

Rynker
nedre øjenlåg                                25%            2 min.          x 1 / mdr.

   
Rejuvenation i ansigtet-hudtype I-IV,       25-30% (50%) 2 min.

(solskadet hud, melasma, andet pigment,
rynker, løshed )                                                                                                                                              
                                   (2 dage senere ses dyspigmentering og hævelse. Er ofte helet på 5 dage )!               


Mellem-dyb peeling kan evt. supplere ar - behandlinger efter Fraksel CO2 behandlinger (mindst 6 uger efter laserbehandling)
`
CROSS: Chemical Restructuring of Skin Scars.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu