Foryngelses muligheder med botulinumtoxin - Lægefaglig Service

Gå til indhold

Hoved menu:

Foryngelses muligheder med botulinumtoxin

Behandlinger

Behandlinger
Foryngelsesmuligheder (
rejuvenation )  med  Botulinumtoxin type A  ( "Botox" )

Udskriv siden

 © 2013 Vibeke Kassis


I de seneste 15- 20 år er det verden over blevet almindeligt at få reduceret sine "aldersrynker" , "smilerynker", "bekymrings-eller vredesrynker", få et løft af hængende mundvige, få sænket overlæben lidt ved   "gummy smile", få et let øjenbrynsløft, give et lille mundvigsløft, en let øjenåbner,  få udslettet grimme rynker på hagen eller nedsætte spændingen i tykkemusklerne (fjerne tænderskæren)..
Indikationer:
Rynker, bl.a. lateralt ved øjnene (smilerynker / kragetæer) og i panden (glabella (vredesrynker) og de vandrette panderynker ) samt f.eks. løft og korrektioner af øjenbryn, overlæbe, mundvige og rygerynker ( overlæben ). Skæren tænder. Store svedproblemer.
Magnyl og andre NSAID ( gigtmidler ), vitamin E, fiskeolie,fisk, hvidløg, ingefær og gingko biloba, grønne grøntsager eller andet, der kan bidrage til synlige "blå mærker" frarådes ca. 1 uge før en behandling.

Kontraindikationer:
Personer med neuromuskulære sygdomme, - forstyrrelser (f.eks. myastenia gravis, Lambert Eaton Syndrom)
Personer med kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne
( bl.a. humant albumin og (laktose)).
AK-behandling ( medicinsk indikation til blodfortyndende behandling )
Samtidig behandling med aminoglycosidantibiotika, spektinomycin og gentamycin.
Gravide og Ammende
Personer under 18 år
Patienter med indre årsager til øget svedtendens som f.eks. forhøjet stofskifte, faeokromocytom (katekolaminproducerende tumor), maligne tilstande, visse infektioner, f.eks. TB.
Personer med synke- eller vejrtrækningsproblemer.
Forlænget blødningstid

Infektion, betændelse eller hudsygdomme på injectionsstedet.
Personer med kendt forhøjet tryk i øjnene, glaukom.
Du må ikke bære kontaktlinser under "Botox" behandlinger ( kan få tørre øjne )

Navnet "Botox" ( fra firmaet Allergan) er blevet kendt til disse behandlinger, men der er flere og efterhånden nemmere anvendelige mindst lige så gode "Botox" mærker fra andre fabrikanter, bl.a. Azzalure fra Galderma og Dysport fra Jansen et al.  – de indeholder alle  sammen det aktive stof botulinumtoxin type A.
Virkningsmekanisme:
Botulinumtoxin type A blokkerer de nerveimpulser, som normalt stimulerer  muskler, bl.a. i ansigtet til at trække sig sammen. Selv til skønhedsbehandlinger kan man nu benytte denne virkningsmekanisme til at mindske/fjerne synligheden af  mange af hudens rynker. Toxinet bruges på medicinsk indikation til både børn og voksne.
Hudfurer, som kaldes rynker fremkommer og vedligeholdes bl.a. af overfladiske ansigtsmuskler, når disse trækker sig sammen og derved sætter rynker i huden. I og med, at disse muskler er mere eller mindre vedvarende sammentrukne, bliver rynkerne permanente, især når huden med alderen mister dens oprindelige elasticitet. Ved at blokkere grupper af disse "rynkemuskler" med "Botox", kan man bogstaveligt udjævne hudens ydre, således at hudrynkerne bliver nærmest usynlige. En sådan behandling går ud på at små mængder botulinumtoxin  sprøjtes ind i huden på udvalgte steder med en meget tynd og kort nål. Virkningen på de behandlede muskler begynder at indtræde efter nogle døgn med maximal virkning efter 10 - 14 dage. Virkningen forsvinder i løbet af 3-6 måneder. Den kosmetiske behandling af selve rynkerne holder sig ofte et par måneder længere, takket være at huden, når den får  fred, gendanner sig. Man kan sige at behandling med botulinumtoxin kan forebygge videreudvikling af rynker, er med til at forhindre, at rynkerne bliver væsentligt dybere, og at den i et vist omfang kan reparere på rynkerne og folderne.  For at bibeholde virkningen kan behandlingen gentages om og om igen med måneders mellemrum (genbehandling tidligst efter 3 mdr. / 12 uger).
Der er faste regler om, hvor man bør undgå at stikke ( behandle ) i huden for ikke at provokere bivirkninger med hængende øjenlåg eller andre asymmetrier i  ansigtet. Især i panden er det vigtigt at behandle symmetrisk.

Procedurebeskrivelse:
"Botox" leveres som tørret renset pulver. Det vakuum-tørrede produkt opbevares i køleskab (2-8 grader). Det opløses under sterile omstændigheder i sterilt 0,9% natriumklorid (isotonisk saltvand) til parenteral brug , som sprøjtes ind under 45 graders hældning  i hætteglasset og blandes forsigtigt til indholdet af tørstof er hurtigt opløst. Kassér hætteglasset, hvis undertryk ikke trækker opløsningsmidlet ind i hætteglasset.
Opløsningen er ved køleskabstemperatur ( 5 Celciusgrader ) ofte tilstrækkelig aktiv i 6-8 uger. Marker tydeligt opløsningsdato, lot- eller batch nummer, udløbsdato og dine initialer på hætteglasset. Du forventes at følge dine udleverede daterede instrukser. Et hætteglas Azzalure indeholder 125 U botulinumtoxin type A og opløses med 1 ml isot.sterilt NaCl ( 6,25 U i 0,05ml ). Botox kan indeholde 100 U botulinumtoxin type A, der opløses med 2ml isot. sterilt NaCl, d.v.s at der i 0,05ml er 2,5 U gammeldags Botox. Et hætteglas med 500 U Dysport opløses med 2,5ml isot. sterilt NaCl ( 10 U i 0,05ml ).
Med disse fortyndinger kan du med de nævnte veldefinerede produkter derfor bruge den samme volumenmængde per injektionssted, selvom du bruger f.eks. Azzalure, Dysport eller Botox.
Bemærk, at det styrkemæssige forhold mellem Botox og Azzalure er 2,5 U:6,25 U = 1:2,5. Styrkeforholdet mellem Botox og Dysport er 2,5 U:10 U = 1:4.

Azzalure  og Dysport er både de mest økonomiske og de mest veldokumenterede botulinumtoxiner. Botox, Azzalure og Dysport gives som indsprøjtninger ind i huden med en 0,5 ml steril eengangssprøjte påsvejset en kort og fin nål (30G), som man næsten ikke kan mærke. Se godt efter blodkar, som skal undgås. Når du indsprøjter skal klientens muskel være afslappet. Hold et klorhexidin (0,2%) vædet flerlaget "gaze"stykke i den ikke-indsprøjtende hånd således, at du kan give et lille tryk på de evt. blødende område for at mindske risiko for at se blå mærker, hæmatomer. Pas på ikke at lave asymmetri, især i panden. Vær nøje opmærksom på de områder og afstande, som skal undgås og overholdes.
Hvis tørstoffet er meget fortyndet kan toxinet diffundere op til 1 cm inde i det omgivende væv.
Efter behandlingen afsprittes området, og der påsmøres forsigtigt cr. Fucicort for at holde stikkanalerne rene og lukke dem. Efter aftørring af restcreme tilbydes en let make-over med solbeskyttelse i, f.eks. bareMinerals (Medium Beige).  
Ved lav muskelmasse, ældre personer  og undervægtige bør dosis reduceres.
Den specieltuddannede og certificerede (registrerede ) sundhedsfaglige person, som giver indsprøjtningerne skal forsøge at tilpasse behandlingen til den individuelle persons ansigtstræk efter ønsker og aftale med klienten. Der tages digitalfoto med og uden rynkning af de områder, som ønskes behandlet.
Vi ønsker ikke at lave "masker", men vi tilstræber en rynkereduktion på omkring 80%.
Det er vigtigt at toxinet bliver, hvor det er lagt, derfor må klienten ikke røre ved hudområdet i de følgende 5 timer efter en indsprøjtning.

Klienten henvises iøvrigt til den tidligere udleverede skriftlige klient-information.

Effekten begynder at kunne ses efter få dage ( 3-4) og er max. 10 - 14 dage efter behandling. Det kan anbefales at gentage behandlingen med 3-4 måneders interval i det første år.
Alle detailler om teknik, forbrug , behandlede område, dato, dato for opløsning, af hvem (står på hætteglasset med initialer), lotnr. og exp.dato skrives ned i klientens journal -  en skabelonen kan anbefales for at huske alle detailler.
De digitale fotoes fra  før behandlingen overføres til journalen så vidt muligt straks efter hver behandling.
Bivirkninger / R
isici: Da Botox, Azzalure og Dysport indeholder små molekyler, er der risiko for spredning. Hvis toxinet spredes  til andre muskler, f.eks. dem som løfter øjenlågene, kan det medføre en forbigående tyngde i disse og et noget søvnigt udseende. Erfaringen viser, at ca. 0,5% til 5% af behandlede klienter får denne bivirkning. Den forsvinder spontant inden for 2-6 uger. Indsprøjtningsrelaterede reaktioner ( hævelse, rødme, smerte, kløe, blødning, misfarvning og ømhed, evt. dobbeltsyn) kan ses, og de plejer at forsvinde helt på nogle få dage.
En alt for intensiv behandling af flere områder samtidigt kan føre til, at man kan opleve, at mimikken i ansigtet bliver noget reduceret. Anbefaler allerhøjst 1 ml af opløsningen pr. behandling( flere steder). Dette gælder dog ikke for svedproblemer.
Effekt og bivirkninger er dosisafhængige og alle de nævnte bivirkninger er reversible.
Adrenalin, kanyler og små sprøjter  samt en Epipen skal være ved hånden i tilfælde af tegn på anafylaktisk chock. Epipen  skal ikke i køleskab.
Risiko for udvikling af antistoffer og derved ingen eller dårligere effekt er set. 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu