"Botox" - Lægefaglig Service

Gå til indhold

Hoved menu:

"Botox"

Information

Klient - information

" Botox ": Botox, Vistabel, Dysport, Azzalure (Botulinum toxin type A)

Udskriv siden

 © 2013 Vibeke Kassis


"Botox" er et velkendt middel til behandling af muskelsammentrækninger hos både voksne og børn.

Virkningsmekanisme: " Botox"
blokkerer de nerveimpulser, som normalt stimulerer muskler til at trække sig sammen. Selv til skønhedsbehandlinger kan man nu benytte denne virkningsmekanisme til mindskning/(usynligørelse) fjernelse af hudens rynker.
Hudfurer, som kaldes rynker, fremkommer og vedligeholdes bl.a. af overfladiske ansigtsmuskler, når disse trækker sig sammen og derved sætter rynker i huden. I og med, at disse muskler er mere eller mindre vedvarende sammentrukne, bliver rynkerne permanente , især når huden med alderen mister dens oprindelige elasticitet. Ved at blokkere grupper af disse "rynkemuskler" med botulinumtoxin, det aktive stof i Botox, Vistabel, Dysport, Azzalure  ("Botox")  kan man bogstaveligt udjævne hudens ydre, således at hudrynkerne bliver usynlige. Dette er dosisafhængigt , dog vil "rynkestregen" altid kunne ses. Vi fjerner ikke din mimik, men reducerer din hudfold med ca. 80%.

Metode:
En sådan behandling går ud på, at små mængder Botox, Vistabel, Dysport, Azzalure ( "Botox") sprøjtes ind under huden på udvalgte steder med en meget tynd og kort nål.

Hvor længe holder behandlingen:
Virkningen på de behandlede muskler ses indtræde efter 3-4 dage. Den maksimale effekt ses efter  10 - 14 dage, hvorefter den langsomt klinger af. Sædvanligvis forsvinder virkningen i løbet af 3-6 måneder. Den kosmetiske virkning på selve rynkerne holder sig ofte et par  måneder længere takket være, at huden gendanner sig, når den får fred, ikke rynker. Man kan sige at behandling med "Botox" kan forebygge videreudvikling af rynker, og at den i et vist omfang kan reparere dem.

Hvor mange behandlinger
: For at bibeholde virkningen kan behandlingen gentages om og om igen med nogle måneders mellemrum (mindst 3 mdr. / 12 uger) "Botox" er specielt egnet til behandling af rynker i panden og omkring øjnene ( krageben)

Efter behandlingen: Ved behandling af panden er det specielt vigtigt, at du ikke trykker på eller masserer de behandlede områder i de første 5 timer efter indsprøjtningen.
Dette er for ikke at sprede substansen til andre muskler, f.eks. dem, som løfter øjenlågene, hvilket kan medføre en forbigående tyngde i disse og et noget søvnigt udseende. Erfaringen viser, at ca. 0,5% til 5% af behandlede klienter får denne bivirkning. Den forsvinder spontant inden for 2-6 uger. Meget sjældent ses kompensatoriske sammentrækninger af især pandemuskler i områderne ved siden af det behandlede midterparti.

Bivirkninger
, som kan forekomme i forbindelse med  "Botox" behandlingen er indsprøjtningsrelaterede reaktioner ( hævelse, rødme, smerte, kløe, blødning, misfarvning (blå mærker) og ømhed), som plejer at forsvinde helt på få dage , i sjældne tilfælde ses pigmentfejl, der oftest forsvinder på 3-6 mdr. 
En alt for intensiv behandling af flere områder samtidigt kan føre til, at man kan oplever, at mimikken i ansigtet bliver noget reduceret. Dette er dog reversibelt.

Bemærk:
Behandlingen må ikke gives til gravide, ammende, personer i blodfortyndende medicinsk eller antibiotisk behandling med aminoglycosider eller som har nerve-og eller muskelsygdomme. Du må ikke bære kontaktlinser under behandlingen. Du må ikke have allergi over for humant albumin ( æggehvidestof fra mennesker) eller mælk. Da "Botox" indeholder humant albumin, kan der være en ekstrem sjælden risiko for overførsel af sjældne virussygdomme.
Du er  velkommen til at medbringe en bisidder, når du skal modtage den mundtlige information om behandlinger og metoder.
Før behandling med "Botox", skal du have konsultation af klinikkens registrerede speciallæger. Herefter skal du haver betænkningstid i mindst 48 timer.Herefter kan du give dit samtykke til behandling med "Botoxx" og få din første "Botox" behandling. 


Klientaccept

Jeg har fået udførlig information om hvordan en behandling med
      botulinumtoxin type A foregår.
Jeg har fået tilfredsstillende svar på alle mine spørgsmål.
Jeg har svaret oprigtigt på spørgsmål om min helbredstilstand
Jeg er parat til at følge råd og anbefalinger fra den behandlende
      specialiserede sundhedsperson.
Jeg accepterer hermed at lade mig behandle med botulinumtoxin type A.
Jeg accepterer også at behandlingen dokumenteres med fotos og
      at disse bliver i digital form.    
    

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu